DESPRE PROIECT

1. Informații de bază

Titlul proiectului: „Consolidarea la nivel național a capacității sectorului de sănătate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la intervenții de detectare precoce eficiente”

Domeniul programului: AP 6 Provocări în sănătatea publică la nivel european

Promotorul proiectului: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca (IOCN), str. Republicii, Nr. 34-36, RO-400015, Cluj-Napoca, România

Partenerul donor: Oslo UNIVERSITETSSYKEHUS HF / KREFTREGISTERET, PB 5313 Majorstuen, N-0304 Oslo, Norvegia. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 și cofinanțat de Ministerul Sănătății

Bugetul proiectului: 1.999.889 €

Durata proiectului: 24 luni

2. Sumarul proiectului

Obiectiv general:

Îmbunătățirea asigurării calității serviciilor medicale integrate preventive și curative legate de prevenirea cancerului de col uterin în rândul populației defavorizate la risc din comunități și zone izolate.
În scopul reducerii ratei incidenței și ratei mortalității a cancerului de col uterin în România, nu este suficient să se identifice barierele și să se efectueze teste de screening cu ajutorul unităților mobile, femeilor care trăiesc în mediul rural. Dimpotrivă, pentru ca un program de screening să fie activ, mai multe entități de diferite tipuri trebuie să fie mobilizate și să acționeze împreună. În centrul acestei mobilizări sunt femeile din grupa de vârstă la risc, specialiștii care efectuează testele și echipamentele de testare adecvate. Acest colectiv trebuie să fie asociat cu: un mediu de transport sigur pentru ca testul să fie stocat în siguranță înainte de analiză, un serviciu de transport al probelor, un laborator capabil să evalueze probele, un mecanism de feedback care să informeze femeile despre rezultatele testelor, un Registru de cancer care să monitorizeze istoricul de screening al femeilor pentru a asigura un tratament adecvat și corect și în final, un serviciu de follow-up care să permită luarea unor măsuri medicale adecvate atunci când sunt depistate modificări precanceroase.

Obiectiv SPECIFIC 1 (OS1): Îmbunătățirea asigurării calității intensității screening-ului

Pentru a depăși barierele de acces identificate în programele de prevenire a cancerului de col uterin din grupa de femei la risc din zonele izolate din mediul rural, CEDICROM 2 va oferi servicii de informare urmate de servicii de vaccinare și de testare efectuate cu ajutorul unităților mobile.

CEDICROM 2 are drept scop extinderea serviciilor medicale preventive și curative cu privire la HPV în 7 județe (Arad, Constanța Dolj, Gorj, Timiș, Tulcea, Hunedoara). CEDICOM 2 va viza în principal grupurile defavorizate (inclusiv populație de etnie romă sau alte grupuri etnice) ale populației la risc, pilotând implicarea a 20 de experți comunitari locali (mediatori și asistenți medicali). Proiectul va asigura accesul populației defavorizate la informații privind prevenirea cancerului de col uterin și testarea gratuită (inclusiv prelevarea probelor și propunerea de auto-recoltare), în final obiectivul fiind analiza riscului personalizat de a dezvolta cancer de col uterin în comunitățile defavorizate.

Obiectiv SPECIFIC 2 (OS2): Îmbunătățirea asigurării calității cu privire la follow-up-ul leziunilor depistate în cadrul programului de screening pentru cancerul de col uterin.

În CEDICROM 1, unele dintre femeile care locuiesc în zone rurale și izolate și care și-au efectuat un test citologic sau un test HPV au fost depistate cu leziuni precanceroase. Aceste femei aveau nevoie de follow-up în conformitate cu regulile casei de asigurări. Nu există, totuși, înregistrări privind ceea ce s-a întâmplat cu aceste femei după ce rezultatele testelor indicau leziuni. CEDICROM 2 își propune să urmărească și să trateze femeile depistate în cadrul CEDICROM 1, care sunt încă netratate. Toate femeile care participă la CEDICROM 2 cu rezultate pozitive în screening vor fi urmărite pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, conform ghidurilor europene.
Partenerul norvegian va efectua un studiu, urmărind să identifice și să facă propuneri fezabile pentru modul în care sistemul de sănătate din România poate oferi folloe-up și tratament tuturor femeilor care participă la programul național de screening pentru cancerul de col uterin. Partenerul norvegian va pune un accent deosebit pe femeile cu teste pozitiv în CEDICROM 1.

CEDICROM 2 are drept scop extinderea serviciilor medicale preventive și curative cu privire la HPV în 7 județe (Arad, Constanța Dolj, Gorj, Timiș, Tulcea, Hunedoara). CEDICOM 2 va viza în principal grupurile defavorizate (inclusiv populație de etnie romă sau alte grupuri etnice) ale populației la risc, pilotând implicarea a 20 de experți comunitari locali (mediatori și asistenți medicali). Proiectul va asigura accesul populației defavorizate la informații privind prevenirea cancerului de col uterin și testarea gratuită (inclusiv prelevarea probelor și propunerea de auto-recoltare), în final obiectivul fiind analiza riscului personalizat de a dezvolta cancer de col uterin în comunitățile defavorizate.

Rezultate așteptate pentru OS 1: Vaccinarea și testarea HPV și Babes-Papanicolaou în comunitățile defavorizate

Proiectul CEDICROM 2 este o continuare a proiectului CEDICROM 1, adresat populației defavorizate din grupa de vârstă cu risc de infecții HPV și / sau cancer de col uterin. Proiectul CEDICROM 2 include 7 județe prestabilite, în 100 de comunități, sub forma unei asistențe medicale primare comunitare integrate, pilotând campania de informare „din ușă-în-ușă”, folosind 20 de experți comunitari locali (mediatori și asistente).

Pentru a ajunge la o audiență mai largă la nivel regional, diseminarea informațiilor va viza următoarele grupuri:
1) Populația generală și grupurile defavorizate de romi și alte grupuri etnice
2) Experți comunitari locali (asistenți medicali, mediatori)
3) Medici și specialiști în domeniul oncologiei
4) Ministerul Sănătății – ca parte a interesului național;
5) Audiența generală;
6) Comunitatea științifică

În cadrul proiectului se va îmbunătății accesul la serviciile medicale preventive și curative legate de depistarea cancerului de col uterin, în cadrul comunităților. Va fi pilotată prelevarea frotiurilor cu ajutorul asistentelor medicale și a mediatorilor sanitari, precum și auto-recoltarea probelor.

Vaccinarea HPV se va face fetelor tinere cu vârsta cuprinsă între 12 – 24 de ani. Atât testul de autorecoltare HPV, cât și testul de screening efectuat cu unitatea mobilă pentru femei cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani vor fi integrate în pachetele comunitare de servicii preventive. Acestea vor implica medicii de familie si vor include serviciile medicale preventive și curative. Așa cum campania de informare a proiectului CEDICROM 1 a evidențiat intensitatea programului de screening în ceea ce privește acoperirea și îmbunătățirea accesului la testele de screening, la fel și proiectul CEDICROM 2 ar trebui să furnizeze noi dovezi privind creșterea intensității screening-ului. Vor fi pregătite și efectuate 1.000 de vaccinări și 7.000 de teste preventive efectuate la femei din grupuri defavorizate din 7 județe, testate pentru cancer de col uterin. Serviciile de vaccinare vor acoperi o populație țintă cu vârstă cuprinsă între 12 și 24 de ani, informată și listată de către experții comunitari locali (asistenți medicali și mediatori). Vaccinarea va fi asigurată cu ajutorul unităților mobile sau de medicii de familie și fiecare persoană va primi 3 doze pe o perioadă determinată de timp. Testele Babeș-Papanicolaou și HPV se vor efectua prin externalizarea serviciilor pentru 6000 de persoane țintă dintr-un total de 7000 de persoane (1000 vor fi autorecoltări).

Rezultate așteptate pentru OS 2: Componenta de follow-up CEDICROM 2 pentru tratamentul leziunilor colului uterin descoperite în proiectele CEDICROM 1 și CEDICROM 2

Proiectul CEDICROM 2 va oferi femeilor depistate cu leziuni precanceroase în proiectul CEDICOM 1 follow-up și tratament adecvat. Proiectul se va concentra mai ales pe femeile neasigurate care nu au acces la tratament gratuit și care fac parte din grupurile defavorizate din comunitățile de romi sau alte minorități etnice și comunitățile rurale izolate din zone din munți, frontierele țării, Delta Dunării etc. Scopul proiectului este de a face o propunere de realizare a programului care să cuprindă toate femeile din grupa de vârstă vizată indiferent de calitatea de asigurat.

Componenta de follow-up a proiectului CEDICROM 2 va fi urmată de componenta de tratament (inclusiv strategia „see and treat”, după efectuarea testului CareHPV și a colposcopiei mobile, urmată de criocauterizare, în cadrul aceleiași vizite) a leziunilor colului uterin găsite în proiectul CEDICROM 1 la femeile din grupa de risc. Femeile provin din grupuri defavorizate (populație de etnie romă și alte grupuri etnice) din zonele suburbane și rurale, minorități etnice și femei care trăiesc în comunități rurale izolate. Proiectul se va concentra pe femeile neasigurate care nu au acces la tratament și pe femeile care fac obiectul evaluării (colposcopie / biopsie) și urmărirea confirmării diagnosticului și a tratamentului în cadrul furnizorilor de servicii medicale publice sau private.

Protocolul de follow-up va include testarea CareHPV cu ajutorul unităților mobile, utilizând metoda „see and treat” pentru toate femeile care au rămas netratate în CEDICROM 1 și femeile care solicită follow-up imediat în CEDICROM 2, femei din 7 județe prestabilite, din zone defavorizate, romi și alte grupuri etnice.
Dovezile adunate cu privire la componenta „see and treat”, fezabilitatea și cost-eficiența strategiei alternative de follow-up vor face subiectul unui studiu de sănătate publică care va fi depus la Ministerul Sănătății și va include și propuneri de noi metodologii de screening pentru ca mai apoi Ministerul Sănătății să decidă strategii de screening focusate pe populația romă și alte grupuri defavorizate la risc.